ТҮНШЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Хэмжээ

Орлогийн хэмжээнээс шалтгаална

Хугацаа

12 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

1.69% – 1.99%

Та  Номин Холдинг  компанитай хамтран ажилладаг бол манай Түншлэлийн зээлийг сонгоорой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Зээлийн хүсэлтийг хурдан шуурхай шийдвэрлэн олгодог
 • Зээлийн хугацаанд дахин санхүүжилт хийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн авах боломжтой
 • Зээлийг урьдчилан төлөхөд торгуульгүй

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа хүү* Шимтгэл
сарын
Орлогийн хэмжээнээс шалтгаална 12 сар 1.69%-1.99% Шимтгэлгүй 0%

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ

 • Бараа материал /Шаардлагатай бол нэмэлт барьцаа хөрөнгө/
 • Борлуулалтын орлого

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Номин Холдингийн харилцагч байгууллага
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ИРГЭН:

 • Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхтэй холбоотой зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн гэрээ
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд
 • Барьцаалуулах хөрөнгийг өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбарын хамт/
 • Бизнес төлөвлөгөө эсвэл зээлийн зарцуулалт үр ашгийн тооцоо санхүүжилт авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримтууд
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз, холбогдох баримтууд
 • Аудит, татварын албааар баталгаажуулсан тайлан болон орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
 • Зээлийн барьцаанд барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • Хэрэв зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга