УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

36 сар хүртэл

Жилийн хүү

Хугацаанаас хамаарна

Гишүүн та тодорхой хугацаанд өндөр хүүтэй мөнгө байршуулж, сар бүр хадгаламжийн хүүгээ өөрийн харилцах эсвэл хугацаагүй хадгаламжийн дансанд авахыг хүсвэл Урьдчилсан хүүт хадгаламж -ийг сонгоорой

ДАВУУ ТАЛ

  • Хүү өндөр
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авах
  • Сар бүр хүүг  дансанд шилжүүлэн авах

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Сарын хүү Жилийн хүү Дансны доод үлдэгдэл
MNT 3 сар 0.83% 10.0% 10,000₮
4 сар 0.85% 10.2%
5 сар 0.87% 10.4%
6 сар 0.92% 11.0%
7 сар 0.93% 11.2%
8 сар 0.95% 11.4%
9 сар 1.04% 12.5%
10 сар 1.06% 12.7%
11 сар 1.08% 13.0%
12 сар 1.12% 13.5%
13 сар 1.13% 13.6%
18 сар 1.17% 14.1%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.