ОРЛОГО АВДАГ ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

24 сар хүртэл

Жилийн хүү

Хугацаанаас хамаарна

Танд хүссэн үедээ орлого хийн, дансны үлдэгдэлдээ  хүү тооцуулан мөнгөн хөрөнгөө өсгөх  хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ

  • Хүү өндөр
  • Заавал сар бүр орлого хийхийг шаардахгүй
  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Сарын хүү Жилийн хүү Дансны доод үлдэгдэл
MNT 4 сар 0.87% 10.5% 10,000₮
5 сар 0.92% 11.0%
6 сар 0.96% 11.5%
7 сар 1.00% 12.0%
8 сар 1.02% 12.2%
9 сар 1.08% 13.0%
10 сар 1.09% 13.1%
11 сар 1.10% 13.2%
12 сар 1.16% 14.0%
13 сар 1.18% 14.2%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.