ПРОГРЕСС ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

Өөрийн сонголтоор

Жилийн хүү

Хугацаанаас хамаарч

Та хадгаламжийн хүүгийн хувь хэмжээ улирал тутам шатлан өсөх, мөнгөн хөрөнгөө өсгөх хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ

  • Хүү өндөр
  • Хүссэн үедээ бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Жилийн хүү Дансны доод үлдэгдэл
MNT 1-30 хоног 1.0% 10,000₮
1 дэх сар 9.2%
2 дахь сар 9.7%
3 дахь сар 10.0%
4 дэх сар 10.7%
5 дахь сар 11.5%
6 дахь сар 11.9%
7 дахь сар 12.4%
8 дахь сар 14.3%
9 дэх сар 15.7%
10 дахь сар 17.3%
11 дэх сар 18.4%
12 дахь сар 18.7%
13 дахь сар 20.2%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.