ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Хэмжээ

10 САЯ ХҮРТЭЛ

Хугацаа

36 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

1.99% – 2.29%

Та Гэр ахуйн бараа, бүтээгдэхүүн авах гээд бага хүүтэй, урт хугацаатай зээл хайж байгаа бол манай хэрэглээний зээлийг сонгоорой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Хүү бага, хугацаа урт
 • Урьдчилгаагүй
 • Зээлийг урьдчилан төлөхөд торгуульгүй
 • Үйлчилгээний шимтгэлгүй

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа Урьдчилгаа хүү* Шимтгэл
сарын
10 сая төгрөг хүртэл 36 сар 0% 1.99%-2.29% Шимтгэлгүй 0%

*ХҮССЭН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ СОНГОХ БОЛОМЖТОЙ.

 • Номингийн салбар дэлгүүрээр зарагдаж буй 500 мянган төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй бараа бүтээгдэхүүн.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Сүүлийн 6 сар албан байгууллагад ажилласан
 • Бизнес эрхлэгч сүүлийн нэг жилд дансаар нотлогдох орлоготой
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн цалингийн тодорхойлолт /Шаардлагатай бол/
 • Худалдан авч буй барааны нэхэмжлэх.
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал