ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Хэмжээ

200 САЯ ХҮРТЭЛ

Хугацаа

24 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

2.89% – 3.19%

Танд яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гараад Шуурхай зээл хайж байгаа бол манай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан шуурхай зээлийг сонгоорой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Хүү бага, хугацаа урт
 • Зээл шилжүүлэх боломжтой
 • Зээлийг урьдчилан төлөхөд торгуульгүй
 • Үйлчилгээний шимтгэлгүй

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа хүү* Шимтгэл
сарын
200 сая төгрөг хүртэл 24 сар 2.89%-3.19% Шимтгэлгүй 0%

*ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БОДИТ ҮНЭЛГЭЭ.

 • Зээлдэгчийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө
 • Зээлийн хүү нь таны сонгох хугацаанаас хамаарна

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Зээл хүсэгчийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө /төвийн шугамд холбогдсон орон сууц, үйлчилгээний талбай, оффис гэх мэт/
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт. /*ТҮЦ машинаас
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Барьцаалуулах хөрөнгийг өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • Хэрэв зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал