Зээлийн үйлчилгээ

Харьцуулах

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулсан.

ТҮНШЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 1-3 сарын борлуулалтын орлоготой тэнцэх хэмжээтэй

Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.39%

Барьцаа хөрөнгө: Түргэн борлогдох, амархан чанараа алдахгүй бараа бүтээгдэхүүн

Онцлог

Та Номин холдинг компанитай хамтран ажилладаг бол таны бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулсан.

ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 100,000,000.00₮ хүртэл

Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.69% – 2.99%

Барьцаа хөрөнгө: Үл хөдлөх хөрөнгө, төвийн дулаан шугамд холбогдсон үйлчилгээний талбай, барилга

Онцлог

Богино хугацаанд таны санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад зориулсан орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл.

АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: Зээлийн барьцаанд тавих автомашины үнэлгээний 50% хүртэл буюу 50.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 3-12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.49% – 3.99%

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс, Монгол улсад орж ирсэнээс хойш 5 жилээс ихгүй хугацаа өнгөрсөн Автомашин байх

Онцлог

Бүх төрлийн автомашин барьцаалсан шуурхай зээл.

ШИНЭ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 50,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 36 сар

Зээлийн хүү: 2.29%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 25%

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэснээс хойш 10 жил хүртэлх, Монгол улсад орж ирээд 2 жил хүртэлх хугацаа тус тус өнгөрсөн, улсын дугаар аваагүй, гаалийн бичигтэй автомашин

Онцлог

Та хүссэн газраасаа өөрийн худалдан авахыг хүссэн автомашиныг сонгоод бусдыг бидэнд даатга.

НОМИН МОТОРСООС АВТОМАШИН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 100,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 24-48 сар

Зээлийн хүү: 1.69% – 2.29%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 30%

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэснээс хойш 12 сар хүртэлх хугацаа өнгөрсөн, 0.0 гүйлттэй автомашин.

Онцлог

Номин Моторс-оос шинэ автомашин худалдан авах зээл.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 00,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 36 сар

Зээлийн хүү: 1.79%-1.99%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 0%

Онцлог

Номингийн бүх салбар дэлгүүрээс 500,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах зээл.