ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

24 сар хүртэл

Жилийн хүү

Хугацаанаас хамаарна

ХЗХ гишүүн та тодорхой хугацаанд хуримтлал үүсгэн өндөр хүү бодуулан, хүүгийн орлого олох хүсэлтэй бол Номин Юнион хадгаламж зээлийн хоршооны Энгийн хугацаатай хадгаламж -ийг сонгоорой

ДАВУУ ТАЛ

  • Хамгийн өндөр хүү
  • Хугацааны дундуур хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран хугацаа дуусах хүртэл гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр хүү тооцож олгоно.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Сарын хүү Жилийн хүү Дансны доод үлдэгдэл
MNT 1 сар 0.79% 9.5% 10,000₮
2 сар 0.83% 10.0%
3 сар 0.9% 10.8%
4 сар 0.93% 11.1%
5 сар 0.96% 11.5%
6 сар 1.00% 12.0%
7 сар 1.02% 12.3%
8 сар 1.05% 12.7%
9 сар 1.08% 13.0%
10 сар 1.12% 13.4%
11 сар 1.14% 13.7%
12 сар 1.18% 14.2%
13 сар 1.2% 14.4%
18 сар 1.21% 14.5%
24 сар 1.23% 14.7%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.