ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

24 сар хүртэл

Жилийн хүү

Хугацаанаас хамаарна

Харилцагч та тодорхой хугацаанд хуримтлал үүсгэн өндөр хүү бодуулан, хүүгийн орлого олох хүсэлтэй бол Номин Юнион хадгаламж зээлийн хоршооны Энгийн хугацаатай хадгаламж -ийг сонгоорой

ДАВУУ ТАЛ

  • Хамгийн өндөр хүү
  • Хугацааны дундуур хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран хугацаа дуусах хүртэл гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр хүү тооцож олгоно.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Сарын хүү Жилийн хүү Дансны доод үлдэгдэл
MNT 1 сар 0.87% 10.5% 10,000₮
2 сар 0.92% 11.0%
3 сар 0.98% 11.8%
4 сар 1.01% 12.1%
5 сар 1.04% 12.5%
6 сар 1.08% 13.0%
7 сар 1.11% 13.3%
8 сар 1.14% 13.7%
9 сар 1.17% 14.0%
10 сар 1.20% 14.4%
11 сар 1.23% 14.7%
12 сар 1.25% 15.0%
13 сар 1.27% 15.2%
18 сар 1.29% 15.5%
24 сар 1.31% 15.7%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.