ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хэмжээ

3 ТЭРБУМ ХҮРТЭЛ

Хугацаа

36 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

2.29% – 2.79%

Харилцагч та бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэх зорилгоор эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэх бол Эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Таны бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө санхүүгийн чадвараас хамаарч зээлийн хэмжээг тогтооно
 • Таны хүсэлтийг хурдан шуурхай шийдвэрлэнэ.
 • Зээлийн хугацаанд дахин санхүүжилт хийж, зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн авах боломжтой.
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг зээлийн шугам байдлаар авах боломжтой.
 • Давтан зээл бүрт хүү буурна.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа хүү* Шимтгэл
сарын
3 тэрбум хүртэл 36 сар 2.29%-2.79% Шимтгэлгүй 0%

*Давтан зээл бүрт хүү 0.1% буурна.

 • 500 сая төгрөгөөс дээш зээлийн хүүг харилцан тохиролцох боломж.
 • Зээлийн хугацааны турш зээлийн хүү тогтмол байна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх.
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх.
 • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаатай байх.
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ИРГЭН:

 • Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхтэй холбоотой зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн гэрээ
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд
 • Барьцаалуулах хөрөнгийг өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбарын хамт/
 • Бизнес төлөвлөгөө эсвэл зээлийн зарцуулалт үр ашгийн тооцоо санхүүжилт авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримтууд
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз, холбогдох баримтууд
 • Аудит, татварын албааар баталгаажуулсан тайлан болон орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
 • Зээлийн барьцаанд барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • Хэрэв зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга