ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ

Данс нээх доод хэмжээ

10,000₮

Хугацаа

Жилийн хүү

8%

Танд дансны үлдэгдэлдээ хүү бодуулж  хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх,  энгийн хугацаагүй хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ

  • Хүү өндөр
  • Хүүг сар болгон тухайн дансанд байгаа үлдэгдэлээс тооцон бодно
  • Зарлага гаргах тохиолдолд нийт хадгаламжийнхаа хүүг алдахгүй байх.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ангилал Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Гэрээ цуцалбал олгох хүү
Хугацаа 10,000₮ 8%

ХЭРХЭН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Бүрэн бөглөсөн Номин Юнион “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт”

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
  • Цээж зураг 3х4 хэмжээтэй.
  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар.